Regel uw levenstestament bij de notaris

Levenstestament en volmacht

In een levenstestament legt u vast wie er namens u mag handelen, mocht u later door bijvoorbeeld dementie of na een ongeluk zelf voor korte of langere tijd niet in staat zijn om beslissingen te nemen. Hoekstra & Partners Notarissen in Tilburg kan u helpen bij het opstellen van een levenstestament waarin al uw wensen uitdrukkelijk op schrift worden gesteld. Een hele geruststelling.

Levenstestament:
financieel en materieel

In uw levenstestament kunt u aanwijzen wie er namens u beslissingen mag nemen op financieel gebied, bijvoorbeeld de verkoop van de woning of het doen van schenkingen, op het moment dat u dat zelf niet meer kunt. Daarmee kunt u een hoge eigen bijdrage voor de zorg voorkomen, want die is deels afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. Heeft u een onderneming? Ook hiervoor kunt u in het levenstestament zaken vastleggen. Bijvoorbeeld wie verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse gang van zaken, en wat diegene wel of niet mag doen tijdens een aandeelhoudersvergadering.

Ook medische zaken kunt u vastleggen in uw levenstestament. U kunt iemand een medische volmacht geven, zodat hij of zij toestemming kan verlenen voor medische handelingen als u dat zelf niet meer kunt. Maar ook uw wensen ten aanzien van euthanasie en niet-reanimeren kunt u hierin laten opnemen. Zo weet u zeker dat er niets gebeurt wat u niet had gewild.

Regel een levenstestament
bij de notaris

Ook voor het laten opstellen van uw levenstestament kunt u bij Hoekstra & Partners Notarissen terecht. Zo weet u zeker dat alles juridisch perfect geregeld is.

TIP: VERTROUWEN IS GOED, MAAR CONTROLEREN IS BETER
Overweeg om de gevolmachtigde regelmatig rekening en verantwoording af te laten leggen door een toezichthouder aan te stellen. Ook kunt u meerdere gevolmachtigden aanstellen, zodat er bijvoorbeeld altijd twee personen moeten tekenen bij bijzondere transacties. Zo controleren ze elkaar.

Uw notarieel adviseur
in Tilburg

Hoekstra & Partners Notarissen is een samenwerkingsverband van notarissen verspreid op 6 locaties in Nederland. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij Hoekstra & Partners terecht voor notariële dienstverlening op ieder denkbaar gebied.

DE KRACHT ACHTER HOEKSTRA & PARTNERS NOTARISSEN

Maak kennis met de specialisten

Harold Jansen

Notaris

Marjolein Kuijpers

Behandelaar familiepraktijk

Kirsten Nouws

Behandelaar familie- en ondernemingsrechtpraktijk