Voogdij bij overlijden

We staan er liever niet bij stil, maar de mogelijkheid bestaat dat u iets overkomt en uw kinderen achterblijven zonder ouders. Om er zeker van te zijn dat ze de zorg en opvoeding krijgen die u had gewild – en te voorkomen dat ze bij jeugdzorg of een pleeggezin terechtkomen - is het belangrijk om in een testament zelf de voogdij toe te wijzen aan naasten die u vertrouwt. Hoekstra & Partners Notarissen in Tilburg helpt u hier graag bij.

Voogdijtestament

In een speciaal voogdijtestament wijst u degene aan die het ouderlijk gezag over de kinderen zal krijgen na uw overlijden. Het is goed om daarin meerdere voogden aan te wijzen, voor het geval degene van uw eerste keuze het voogdijschap niet op zich wil of kan nemen.

Bezit u vermogen? Dan kan het verstandig zijn om niet alleen een voogd aan te wijzen voor de verzorging en opvoeding van uw kind, maar ook een bewindvoerder voor het vermogensbeheer. Dat kan een accountant of notaris zijn, maar ook een familielid. De voogd kan zich dan volledig concentreren op de opvoeding en hoeft zich geen zorgen te maken over de financiële zaken. Bovendien kunt u in uw testament opnemen dat de bewindvoering doorgaat nadat uw kind 18 jaar is geworden, bijvoorbeeld tot het 25ste jaar. Zeker bij een groot vermogen kan dat de beste oplossing zijn, omdat een jongere van 18 wellicht nog niet met een grote erfenis kan omgaan.

Regel een voogdijtestament
bij de notaris

Ook voor het laten opstellen van uw voogdijtestament kunt u bij Hoekstra & Partners Notarissen terecht. Zo weet u zeker dat alles juridisch perfect geregeld is.

DE KRACHT ACHTER HOEKSTRA & PARTNERS NOTARISSEN

Maak kennis met de specialisten

Harold Jansen

Notaris

Marjolein Kuijpers

Behandelaar familiepraktijk

Kirsten Nouws

Behandelaar familie- en ondernemingsrechtpraktijk

Uw notarieel adviseur
in Tilburg

Hoekstra & Partners Notarissen is een samenwerkingsverband van notarissen verspreid op 6 locaties in Nederland. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij Hoekstra & Partners terecht voor notariële dienstverlening op ieder denkbaar gebied.