Testament opstellen bij de notaris

Uw erfenis goed geregeld
in een testament

Een testament is een heel belangrijk document. Het bepaalt wie er wat van u gaat erven na uw overlijden én wie als executeur namens u de nalatenschap gaat beheren. U kunt in een testament niet alleen bepalen wat er met uw materiele zaken moet gebeuren, maar ook de voogdij over minderjarige kinderen regelen.

Elk testament
is uniek

Zoals ieder mens en iedere situatie uniek is, is elk testament dat ook. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw voorkeuren is een testament een maatwerkdocument, waarin uw eigen voorkeuren en wensen op een zorgvuldige manier worden vastgelegd. Hoekstra & Partners Notarissen in Tilburg neemt de tijd om u stap voor stap door alle mogelijkheden te leiden en u daarbij te adviseren over de keuzes die u kunt maken. Daar kunt u op vertrouwen.

Testament alleenstaande zonder kinderen

Bent u alleenstaand en heeft u geen kinderen? Zonder testament wordt de erfenis verdeeld onder uw wettelijke erfgenamen. Er kunnen redenen zijn om daarvan af te willen wijken. Bijvoorbeeld omdat u ook een deel van uw vermogen aan een goed doel wilt nalaten, of omdat er ruzie is binnen de familie. Het opstellen van een testament voorkomt dat uw erfenis terechtkomt bij mensen van wie u dat eigenlijk niet zou willen.

Testament wanneer u gescheiden bent

Wanneer u gaat scheiden, of gescheiden bent, is het goed om uw testament eens onder de loep te nemen. Wanneer daarin namelijk niet specifiek staat vermeld dat de erfenis niet van toepassing is als u uit elkaar bent gegaan, is het testament nog altijd rechtsgeldig en zal uw ex dus van u erven. Wilt u dat voorkomen? Dan kunt u, met behulp van onze notaris, uw bestaande testament herroepen of een nieuw testament opstellen.

Tot 2003 lieten de meeste (echt)paren een zogenoemd langstlevende-testament opstellen. Dankzij een wetswijziging is dat sindsdien in theorie overbodig, omdat nu wettelijk is geregeld dat de langstlevende de erfenis krijgt en de kinderen hun deel pas kunnen opeisen nadat de achterblijvende partner is overleden. Toch kunnen er redenen zijn om alsnog een testament op te stellen: bijvoorbeeld om hoge aanslagen erfbelasting te voorkomen. Daarnaast zijn er ook andere testamentvormen. Via de knoppen hieronder leest u er meer over.

Meer over

 

Regel uw testament
bij de notaris

Ook voor het laten opstellen van uw testament kunt u bij Hoekstra & Partners Notarissen terecht. Zo weet u zeker dat alles juridisch perfect geregeld is.

TIP: BENOEM EEN EXECUTEUR
In uw testament kunt u een executeur en - eventueel – een afwikkelingsbewindvoerder benoemen. Dat kan ruzies en discussies tussen erfgenamen voorkomen. De executeur moet wel verstand hebben van geldzaken en de financiële situatie van de overledene goed kunnen inschatten. Ook moet hij of zij voldoende tijd kunnen vrijmaken, want het afwikkelen van een nalatenschap kan een tijdrovende bezigheid zijn: het kan zo maar enkele maanden tot een jaar veel tijd van de executeur in beslag nemen.

DE KRACHT ACHTER HOEKSTRA & PARTNERS NOTARISSEN

Maak kennis met de specialisten

Harold Jansen

Notaris

Marjolein Kuijpers

Behandelaar familiepraktijk

Kirsten Nouws

Behandelaar familie- en ondernemingsrechtpraktijk

Uw notarieel adviseur
in Tilburg

Hoekstra & Partners Notarissen is een samenwerkingsverband van notarissen verspreid op 6 locaties in Nederland. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij Hoekstra & Partners terecht voor notariële dienstverlening op ieder denkbaar gebied.