Regel de beëindiging van geregistreerd partnerschap bij de notaris

De ontbinding van uw
geregistreerd partnerschap

Indien er geen kinderen bij betrokken zijn én u bent het erover eens dat u uw geregistreerd partnerschap beëindigen wilt, dan is tussenkomst van de rechter niet nodig. De ‘beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden’ moet wel aantoonbaar en goed geregeld zijn. Daarom bent u verplicht een overeenkomst (convenant) op te stellen. In die overeenkomst moet in elk geval staan dat het geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht en u om die reden de registratie ongedaan wilt maken. Verder moeten in de overeenkomst afspraken staan over belangrijke zaken zoals de verdeling van bezittingen (en schulden), alimentatie, woonruimte en de verrekening of verevening van pensioenrechten. Omdat het opstellen van deze overeenkomst maatwerk is, helpt Hoekstra & Partners Notarissen in Tilburg u hier graag bij.

De overeenkomst moet tot stand komen met hulp van een advocaat of notaris. Deze geeft aan de burgerlijke stand de verklaring af dat de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap is gesloten. De verklaring is ondertekend door de advocaat of notaris en door de partners. Inschrijving van deze verklaring bij de burgerlijke stand moet plaatsvinden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Pas door deze inschrijving eindigt het geregistreerd partnerschap.

Ontbinding geregistreerd partnerschap bij de notaris

Ook wanneer het gaat om het ontbinden van uw geregistreerd partnerschap kunt u bij Hoekstra & Partners Notarissen terecht. Zo weet u zeker dat alles juridisch perfect geregeld is.

DE KRACHT ACHTER HOEKSTRA & PARTNERS NOTARISSEN

Maak kennis met de specialisten

Harold Jansen

Notaris

Marjolein Kuijpers

Behandelaar familiepraktijk

Kirsten Nouws

Behandelaar familie- en ondernemingsrechtpraktijk

Uw notarieel adviseur
in Tilburg

Hoekstra & Partners Notarissen is een samenwerkingsverband van notarissen verspreid op 6 locaties in Nederland. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij Hoekstra & Partners terecht voor notariële dienstverlening op ieder denkbaar gebied.