Regel uw schenkingen bij de notaris

Schenken aan de (klein)kinderen

Uw (klein)kinderen verder helpen en tegelijkertijd hun aanslag erfbelasting in de toekomst verlagen? Met een schenking kunt u nu al een deel van uw vermogen overhevelen naar de volgende generatie. Wilt u liever geven met de warme hand dan met de koude hand, dan is het goed om te weten dat er grenzen zijn aan het bedrag dat u belastingvrij kunt schenken. Voor sommige schenkingen is een notariële akte nodig. Hoekstra & Partner Notarissen in Tilburg vertellen u er graag meer over.

Schenkingsakte

Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud mag u eenmalig een bedrag van € 26.881* (vrij besteedbaar), € 55.996* (voor een studie) of zelfs € 105.302* (voor de aankoop van een woning) schenken, zonder dat daar schenkbelasting over betaald hoeft te worden. Het niet verplicht, maar wel raadzaam om dit te laten vastleggen in een notariële schenkingsakte. Naast deze eenmalige schenkingen kunt u ieder kind jaarlijks ook nog € 6.604* schenken. Ook hierover hoeft geen belasting betaald te worden.
* Bedragen in 2021

Een goede manier om te voorkomen dat uw erfgenamen veel erfbelasting moeten betalen na uw overlijden is het doen van een schenking op papier. Het is ook een goede manier om uw vermogen – en daarmee uw eigen bijdrage voor langdurige zorg – omlaag te brengen. Bij schenken op papier belooft u uw erfgenaam een bedrag te schenken, mét daarbij de vermelding dat het geld pas mag worden opgeëist na het overlijden van de langstlevende partner. Let wel: ook bij schenken op papier moet schenkbelasting worden betaald als u boven de vrijstellingsbedragen uitkomt. Bovendien moet u elk jaar 6% rente betalen aan degene aan wie u schenkt. Doet u dat niet, dan is er alsnog erfbelasting verschuldigd na uw overlijden.

Regel een schenking
bij de notaris

Ook voor het vastleggen van een schenking kunt u bij Hoekstra & Partners Notarissen terecht. Zo weet u zeker dat alles juridisch perfect geregeld is.

DE KRACHT ACHTER HOEKSTRA & PARTNERS NOTARISSEN

Maak kennis met de specialisten

Harold Jansen

Notaris

Marjolein Kuijpers

Behandelaar familiepraktijk

Kirsten Nouws

Behandelaar familie- en ondernemingsrechtpraktijk

Uw notarieel adviseur
in Tilburg

Hoekstra & Partners Notarissen is een samenwerkingsverband van notarissen verspreid op 6 locaties in Nederland. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij Hoekstra & Partners terecht voor notariële dienstverlening op ieder denkbaar gebied.